Angielski

Podstawowa znajomość języka angielskiego w obecnych czasach jest czymś znacznie więcej niż konieczność. Zasyp słownictwa z krajów anglojęzycznych jest tak ogromny, że człowiek, który nie posiada podstawowej wiedzy w tym zakresie nie jest w stanie odnaleźć się w dzisiejszej rzeczywistości tak dobrze, jak ten, który jest w posiadaniu takiej wiedzy. Siła tego zjawiska jest tak wielka, że bez problemu dostała się już w ramy mowy potocznej. Już chociażby z tego powodu powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby nasze dziecko mogło się w tym kierunku edukować. Nieznajomość języka, który obecnie pełni rolę medium między wszelkimi państwami, poniekąd skazuje nas na marginalizację i nieco trudniejsze bytowanie wśród społeczeństwa, które nie ma z tym problemu. Dziecko powinno wobec tego uczyć się języka, a przede wszystkim czerpać radość oraz satysfakcję z dobrze przebiegającej komunikacji na poziomie podstawowym. Nie ma przecież nic przyjemniejszego niż dobrze przeprowadzony dialog po czasochłonnej nauce. Warto odwiedzić też strony: Czci zamienne do sprztw Zelmer