Dzieci i rodzice

Okres beztroskiej egzystencji to ten stosunkowo krótki czas, który bezwarunkowo kojarzy nam się z własnym dzieciństwem. To zazwyczaj właśnie te pierwsze lata, w których zaciekle poznajemy otaczającej nas rzeczywistości i prawa nią rządzącymi, są wypełnione radosnymi doświadczeniami i często takimi doznaniami, z którymi przychodzi nam się zetknąć po raz pierwszy. Poznawanie własnych możliwości, nawiązywanie pierwszych mniej lub bardziej poważnych relacji, a przede wszystkim bezustanny rozwój, to poniekąd odgórnie narzucone znamiona tego okresu życia człowieka, które nie bez powodu nazywane jest dzieciństwem. Jest to oczywiście ten poziom naszego bytowania, kiedy jeszcze w dosyć znaczącym stopniu jesteśmy uzależnieni od osoby dorosłej. Nasi rodzice to te osoby, na które spada odpowiedzialność odpowiedniego przeprowadzenia socjalizacji, czyli przystosowania dziecka do życia w społeczeństwie, a zatem już od najmłodszych lat jesteśmy poddawani wpływom, które później będą oddziaływać na cały proces kształtowania naszych osobowości. Warto odwiedzić też strony: zobacz wzki dla dzieci