{IMG}

Egzaminy w szkole

Całe nasze życie to jeden wielki egzamin. Czasami to bardzo stresujące chwile. Musimy jednak nauczyć się takie chwile przeżywać. A w ciągu całego życia będziemy mieli wiele egzaminów, wiele sprawdzianów. Pierwsze poważne zaczynają się już w szkole. Uczęszczając do szkoły uczymy się różnych rzeczy, przyswajamy wiedzę. Jest to bardzo różna wiedza. Uczymy się matematyki, historii, języka polskiego, języków obcych. Taka nauka nie zawsze jest prosta. Czasami musimy poświęcić wiele czasu i energii, by zapamiętać określone formułki, działania, metody, zależności. To, czy przyswoiliśmy wiedzę w odpowiednim stopniu jest sprawdzane przez nauczycieli. W szkole przeprowadzane są więc różnego rodzaju egzaminy, klasówki, sprawdziany. Niektóre z nich są z wielkiej partii materiału, są trudne, ale jednocześnie bardzo ważne. Inne to niewielkie testy sprawdzające, czy przyswoiliśmy wiedzę z ostatniej lekcji. Takich egzaminów jest bardzo dużo. Niektóre bardzo stresujące. Wszystkie jednak musimy przeżyć, przetrwać.
Warto odwiedzić też strony: