Hamowanie uczenia się

Proces uczenia się dla wielu osób jest czymś wręcz uciążliwym, gdyż za wszelką cenę nie potrafią nauczyć się nawet niewielkiego materiału. Większość osób jednak nie zdaje sobie sprawy z tego, że często to my sami w pewien sposób ograniczamy swój potencjał umysłowy. Czy tak jest naprawdę? Oczywiście, że tak, a dzieje się tak, dlatego że wiele czynników działają jak hamulec, który nie pozwala nam do dalszego uczenia się. Istnieje wiele hamulców uczenia się, jednak do podstawowych zaliczyć możemy siedem najważniejszych czynników. Jeśli występuje brak dostatecznej stymulacji mózgu w okresie rozwoju, czyli dzieciństwie i młodości, będziemy mieć problem z przyswajaniem wiedzy. Do kolejnych przyczyn zaliczyć możemy te które mają podłoże bioelektryczne. Również błędy dietetyczne powodują hamulec. Może to być spowodowane brakiem lub nadmiarem niektórych składników. Następnie też możemy wyróżnić przyczyny o charakterze medycznym. Kolejne czynniki hamujące proces uczenia się to: styl życia, działanie telewizji, komputerów czy gier elektrycznych, oraz nieefektywny system edukacyjny. Warto odwiedzić też strony: Femin Plus - superpromocja - 139 z