Kryzys młodzieńczy

Zanim człowiek osiągnie dojrzałość, musi przejść przez dwa szczególnie ważne przełomy w jego życiu. Są one konieczne, i nie ma od nich odwrotu. Mowa tutaj oczywiście o kryzys trzeciego roku oraz kryzys młodzieńczy. Obydwa kryzysy są bardzo istotne, a to dlatego, że wpływają one na dalszy rozwój człowieka. Zarówno kryzys trzeciego roku życia i młodzieńczy odgrywają ważną rolę w kształtowaniu się ludzkiej osobowości. Owszem zmiany jakie zachodzą w trzecim roku nie są tak poważne jak te młodzieńcze, dlatego artykuł przedstawi pokrótce okres młodzieńczy. Okres młodzieńczy, związany jest z dorastaniem, i jest to okres nie tylko trudny dla nastolatka ale również i dla jego rodziców. Tutaj zaczynają się pierwsze kryzysy związane z problemami szkolnymi, wyglądem. Zmieniający się wygląd szczególnie widoczny jest wśród dziewczyn. Jeśli chodzi o zmiany psychiczne, to są one w obydwóch płciach podobne. Nastolatek zaczyna się buntować, wagarować, dbać o swój wygląd, zmienia zainteresowania oraz styl ubierania. Warto odwiedzić też strony: samochody uywane trjmiasto