Uczenie się problemowe

Wyróżnia się kilka sposobów efektywnego uczenia się. Każde z nich ma określone wady jak i zalety. Jednym ze sposobów, które przez naukowców zostało ogłoszone za najlepsze jest uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów. Ten sposób jest aktywny i polega na wielokrotnym rozwiązywaniu zadań na różne sposoby. Dzięki zastosowaniu takiej strategii uczenia się człowiek eliminuje potencjalne błędy i uczy się aktywnego działania. W ten sposób również wpływa się na myślenie logiczne i kojarzenie różnych faktów. Uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów przynosi trwałe efekty, jednak jest to strategia bardzo czasochłonna. Proces uczenia się problemowego przebiega w kilku etapach. Na samym początku, a więc pierwszym etapem jest analiza problemu i rozłożenie go na części składowe. Drugim etapem jest próba w rozwiązywaniu tego problemu poprzez posiadanie już podstawowej wiedzy. Po tych etapach następują kolejne: określenie hipotezy problemu, weryfikowanie metod rozwiązywania problemu, a na samym końcu następuje wykonanie zadania. Warto odwiedzić też strony: testy konsumentek | praktyczne, teoretyczne szkolenie barmaskie