{IMG}

Uzdolnienia

Wszyscy chcielibyśmy mieć bystre i zdolne dzieci. Bardzo często tak się zdarza, że nasze pociechy są bardzo dobre w określonych dziedzinach. Doskonale biegają, osiągają najlepsze wyniki w skoku w dal, nie mają problemów z matematyką i najlepiej w klasie piszą dyktanda. Aby nasze dziecko było tak zdolne musimy mu poświęcić wiele czasu. Dzieci czasami są leniwe, czasami nie mają ochoty na naukę, są zmęczone, nie chce im się. Musimy je do tej nauki zachęcić, musimy tak je poprowadzić, by wiedziały, jakie wartości w życiu są najważniejsze. A wychowanie młodego człowieka to bardzo trudna praca. Wiedzą o tym wszyscy rodzice. Niestety nie wszyscy sobie z tym radzą. Czasami potrzebna jest pomoc ludzi z zewnątrz – psychologów, pedagogów. Czasami mamy do czynienia z młodzieżą trudną, przeżywającą okres buntu, nie chcącą się uczyć. Niestety dziecko kontrolować możemy tylko do pewnego momentu, tylko w określony sposób. To ono samo powinno zrozumieć, co jest ważne. A przecież nasz sukces w dorosłym życiu bardzo często zależy od naszego wykształcenia, od naszej wiedzy.
Warto odwiedzić też strony: