{IMG}

Wychowawczy duet

Wychowywaniem dzieci powinno zajmować się obydwoje rodziców zarówno ojciec i matka. Powinien występować podział obowiązków. Jednak do podziału obowiązków zachodzi bardzo często. Mowa tutaj o sytuacjach gdzie matka lub ojciec przejmuje większą role w wychowywaniu dziecka. Sytuacja taka może często wystąpić, podczas gdy jedno z rodziców jest bardziej zajęte swoimi obowiązkami. W większości przypadków takie sytuacje mają miejsce ze strony ojca, kiedy to „głowa rodziny: musi zarabiać na utrzymanie rodziny. Wtedy dziecko lepsze relacje ma z matką. Zwykle to matka więcej czasu poświęca wychowaniu dzieci niż ojciec. Tymczasem nastolatek potrzebuje wsparcia obojga rodziców. Tak jest niemal z każdym dorastającym dzieckiem. Zwłaszcza w sytuacji konfliktowej, np. po kłótni z mamą, niezwykle cenny będzie głos ojca nawet wtedy, gdy, na co dzień nie jest on obecny w życiu dziecka. Tata może zabrać swoje dziecko na spacer, do kina lub poprosić o pomoc przy jakiejś pracy. Wtedy dziecko poczuje, że ma dwoje rodziców i może na każde liczyć.
Warto odwiedzić też strony: